سومین جلسه از سلسله جلسات فانوس با محوریت کسب و کار خانگی

سومین جلسه از سلسله جلسات فانوس با محوریت کسب و کار خانگی در اکو سیستم فناوری استان ایلام جهت بررسی و پیدا کردن راه حل و سامان دادن استارت آپ های این حوزه به میزبانی اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان ایلام و همکاری پارک علم و فناوری.

دومین جلسه از سلسله جلسات فانوس با محوریت چالشها و فرصت های گردشگری

‍ دومین جلسه از سلسله جلسات فانوس با محوریت چالشها و فرصت های گردشگری در اکو سیستم فناوری استان ایلام جهت بررسی و پیدا کردن راه حل و سامان دادن استارتاپ های این حوزه به میزبانی خانه جوانان استان ایلام و همکاری پارک علم و فناوری.

اولین جلسه از سلسله جلسات فانوس با محوریت تجارت الکترونیک با کشورهای همسایه

اولین جلسه از جلسات فانوس با محوریت تجارت  الکترونیک با کشور های همسایه با حضور آقای صفربیگی (رئیس نظام صنف رایانه ای) ، آقای اسماعیل بیگی (رئیس مرکز رشد پارک علم و فناوری) ، آقای خشنود احمدی فرد (رئیس دانشکده فنی و حرفه ای واحد پسران) ، خانم‌ معتمدی (رئیس مرکز نوآوری پارک علم و…