در سیستم بیگ پرو یک داشبورد جامع هوش مصنوعی مبتنی بر علم داده برای تحلیل انواع داده ها و انجام عملیات آینده پژوهش شامل پیش بینی و تشخیص با استفاده از مدل های مرسوم یادگیری ماشین ارائه می شود.
مشتریان این محصول:
1-پژوهشگران و تمام افرادی که با تحلیل داده در ارتباط هستند.
2-سیستم هایی که با داده سرو کار داشته و نیازمند داشبورد و api جهت تحلیلهای هوش مصنوعی هستند.

Bigpro1.com

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment