تعدد و وسعت دستگاه های دولتی در ارائه برنامه های مختلف برای اوقات فراغت جوانان همواره از مهمترین چالش های مدیریتی در این حوزه بوده است. بیش از ۲۰۰ سازمان فعال در حوزه آموزشی، تفریحی و ورزشی در کشور وجود دارد که می توانند به بیش از ۵ میلیون نفر از جمعیت فعال کشور خدمات فراغتی ارائه دهند. تحقیقات ما نشان می دهد این ۲۰۰ سازمان دارای بیش از ۳۰۰ هزار پایگاه فراغتی بوده که در ایام فصل تابستان اقدام به ارائه برنامه های خود می نمایند. شرکت رادیکلاد جهت رفع بخشی از این مشکل اقدام به معرفی سامانه اوقات فراغت نمود تا افراد به راحتی بتوانند پایگاه های فراغتی را انتخاب و در آن ثبت نام نمایند.