مانی سفر یک اپلیکیشن مارکت پلیس گردشگری است که به تمام آژانس های گردشگری و سازمان های مردم نهاد فعال در این حوزه این امکان را می دهد که خدمات گردشگری خود را از این طریق معرفی وتوسعه دهند. این سامانه برای افرادی که علاقمند به فعالیت درحوزه گردشگری بخصوص بومگردی ها و گردشگری درون استان خود باشند یک محیط بسیار جذاب و کارآمد خواهد بود.
مشتریان این سامانه دریک سطح علاقه مندان به برگزاری خدمات گردشگری می باشند و در سطح وسیع تر گردشگران علاقه مند به ایران گردی.

www.manisafar.com

mani.safar

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment