رهسپار

سفر حضوری اربعین

سامانه رهسپار در زمینه سفر حضوری اربعین فعالیت دارد.

پرسش و پاسخ

افزون بر آن میتوانند سوالات اورژانسی، شادی و … بپرسند و توسط پنل مدیریت ارگان های ذیربط پاسخ داده میشوند.

رصد موقعیت

از دیگر امکانات این سامانه قابلیت رصد موقعیت فعلی ارائه توسط خانواده و بستگان آنها میباشد.

تکنولوژی و مهارت ها

سامانه رهسپار در زمینه سفر حضوری اربعین فعالیت دارد، در این سامانه زائرین اربعین حسینی میتوانند از محتوای صوتی و تصویری و متنی استفاده کنند. افزون بر آن میتوانند سوالات اورژانسی، شادی و … بپرسند و توسط پنل مدیریت ارگان های ذیربط پاسخ داده میشوند. از دیگر امکانات این سامانه قابلیت رصد موقعیت فعلی ارائه توسط خانواده و بستگان آنها میباشد.

توسعه
طراحی
بازاریابی
عکاسی
0
روز کاری
0
متخصص
0
دستاورد
0
نمونه اولیه

اطلاعات بیشتر

سامانه رهسپار در زمینه سفر حضوری اربعین فعالیت دارد، در این سامانه زائرین اربعین حسینی میتوانند از محتوای صوتی و تصویری و متنی استفاده کنند. افزون بر آن میتوانند سوالات اورژانسی، شادی و … بپرسند و توسط پنل مدیریت ارگان های ذیربط پاسخ داده میشوند. از دیگر امکانات این سامانه قابلیت رصد موقعیت فعلی ارائه توسط خانواده و بستگان آنها میباشد.