تخصص :

طراحی وب و اپلیکیشن

تست نرم افزار 

تحلیل سامانه های نرم افزاری